Iklankan dengan kami

anda boleh Beriklan dengan kami dengan Meletakkan sepanduk (Imej, Gif atau Video) di mana-mana tempat yang anda mahu.kami akan memautkan sepanduk itu ke saluran atau video anda dan kami akan alih keluar sebarang iklan lain untuk tempoh tersebut. Kami akan meletakkan iklan anda antara 12 malam hingga 4 petang hingga 24 jam seterusnya.
Kami mengenakan bayaran setiap hari jika anda ingin mengiklankan lebih daripada satu hari kemudian sebut dalam mel, kami akan berunding dengan harga diskaun.

Drop Mail - [email protected]

Tidakte : Sebarang penyesuaian tersedia berkaitan dengan pengiklanan mengikut keperluan anda.
Untuk sebarang pertanyaan atau cadangan. Tinggalkan surat balik kepada kami!


Terima kasih,
Kekal Terhubung dengan kami!