Quảng cáo với chúng tôi

Bạn có thể Quảng cáo với chúng tôi bằng cách Đặt một biểu ngữ (Hình ảnh, Gif hoặc Băng hình) tại bất kỳ nơi nào bạn muốn.chúng tôi sẽ liên kết biểu ngữ đó với kênh hoặc video của bạn và chúng tôi sẽ xóa bất kỳ quảng cáo nào khác trong khoảng thời gian đó. Chúng tôi sẽ đặt quảng cáo của bạn từ 12 giờ đêm đến 4 giờ chiều cho đến 24 giờ tiếp theo.
Chúng tôi tính phí hàng ngày nếu bạn muốn quảng cáo nhiều hơn một ngày thì hãy đề cập trong thư, chúng tôi sẽ thương lượng về một mức giá chiết khấu.

Drop Mail - [email protected]

KHÔNGte : Mọi tùy chỉnh có sẵn liên quan đến quảng cáo theo nhu cầu của bạn.
Đối với bất kỳ truy vấn hoặc đề nghị. Để lại mail-back cho chúng tôi!


Cảm ơn,
Luôn kết nối với chúng tôi!